top of page

弱视

                                          小孩的弱视问题                                        

 

有些人认为小孩查眼不重要,心想“他们还小会有什么眼病?”。其实小孩可能有近视、远视、散光、斜视、先天性白内障等眼疾,除这些之外还有常见的弱视。弱视是指眼球没有任何疾病,而小孩的视力最佳只能矫正到0.9左右或更差。

原因是儿童的脑部控制视力的部分未能接收到正常的视觉讯号,因为近视、远视、散光没校正,或者白内障挡着视线,他们的视力会开始转坏,最后停止发展。通常儿童不容易发觉到自己有弱视,因为他们其中一只眼睛的视力较好。如果这弱视问题不能在7-8岁前发觉和治疗,那将会对眼睛造成永久的损害(比如说可能就不能开车或有专业的限制)。

小孩应一年一次做眼科检查,早日发现,早日治疗。

bottom of page